Ceny nowych samochodów Ceny samochodów używanych AutoSalon
INTERIA.PL - Przyjazny portal

STREFA.PL

 INTERIA.PL  >  STREFA.PL    Hosting   Informacje   Narzędzia
#bl
#bl
#bl
#bl
• terminy
• adresy
#bl
#bl
#bl
• kredyty
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
 

  lepsza gotówka?
Lepsza gotówka?
  • leasing a kupno za gotówkę
Możliwość oceny, która z tych dwóch form finansowania jest bardziej opłacalna, zależy w dużej mierze od okoliczności konkretnego przypadku, takich jak kondycja finansowa firmy, wartość przedmiotu, w który zamierza zainwestować, czy też okres, przez jaki z danego przedmiotu chce korzystać. Można jednak przedstawić kilka uwag ogólniejszej natury.

Po pierwsze, decydując się na zakup danego dobra za określoną kwotę np. 100 zł, przedsiębiorca musi mieć środki pieniężne na to dobro w chwili zakupu - i to w całości. Środki te wystarczą mu przy tym tylko na tę jedną rzecz. Gdy zaś to samo dobro przedsiębiorca weźmie w leasing, okaże się, że za 100 zł może otrzymać w tej samej chwili 5 takich przedmiotów. Wynika to stąd, że pierwsza rata leasingowa nie przekracza z reguły 10 - 20 % wartości przedmiotu leasingu, choć oczywiście w konkretnym przypadku może być wyższa. Przy leasingu przedsiębiorca ma zatem do dyspozycji jednocześnie 5 dóbr, a więc i potencjalnie 5-krotnie większe możliwości ich wykorzystania.

Po drugie, jeśli przedsiębiorca nabędzie własność rzeczy, nie zawsze będzie to dla niego korzystne, zwłaszcza w dłuższym okresie. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, gdy dana rzecz szybko ulega dezaktualizacji i traci swą wartość, stając się nieprzydatną dla realizacji zamierzonych przez przedsiębiorcę celów. Tak jest zwłaszcza w przypadku sprzętu komputerowego, urządzeń specjalistycznych czy elektronicznych i in. Jeśli więc przedsiębiorca stał się właścicielem takiego przedmiotu, to po pewnym czasie staną przed nim nowe problemy - co zrobić ze starym sprzętem, gdzie szukać nowego itp. Leasing natomiast jest pod tym względem korzystniejszy, gdyż inwestor użytkuje rzecz tylko przez ściśle oznaczony czas - taki, który jest dla niego najdogodniejszy. Po zakończeniu leasingu może on - według własnego wyboru - skorzystać z opcji zakupu leasingowanego przedmiotu (przy leasingu finansowym) i nabyć jego własność, bądź też z takiej możliwości zrezygnować - jeśli uzna, że nabycie danego przedmiotu nie jest konieczne.

Po trzecie, decydując się na kupno rzeczy za gotówkę, przedsiębiorca musi dysponować w momencie zakupu całą kwotą (pomijamy kupno na raty). W przypadku leasingu zaś, przedsiębiorca musi wyłożyć jedynie określony procent tej sumy (wpłata początkowa), a ponadto w drodze umowy z leasingodawcą może w sposób elastyczny dostosować wysokość i termin płatności dalszych rat - odpowiednio do przewidywanych korzyści z tytułu użytkowania rzeczy. Dodatkową korzyścią jest więc i to, że bieżące raty leasingobiorca może pokrywać z bieżących dochodów osiąganych za pomocą wyleasingowanej rzeczy. Przedsiębiorca zyskuje zatem określone dobro przy minimalnych nakładach własnych, a środki, które musiałby przeznaczyć na jego zakup może zainwestować gdzie indziej.

Leasing, w zależności od rodzaju, przynosi także określone korzyści podatkowe (zobacz: leasing a podatki), których przedsiębiorca nie uzyska przy kupnie za gotówkę.


drukuj  drukujKALKULATOR WALUTOWY  
średni kurs NBP z dnia 09.10.2015
 podaj kwotę w  
 wynik w  
   
Kalkulatory
ustawowy
zobowiązań podatkowych
PIENIĄDZE W BANKU  

  Konta firmowe
  Kredyty
  Lokaty
ZUS  

  Składki - 288,66 PLN/mc
  Płace - 936,00 PLN/mc
  Zasiłki - 532,90 PLN/mc
FIRMA W INTERNECIE  

  Strony WWW
INTERIA.PL
napisz do strefa.pl Copyright © 1999-2015 INTERIA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone Polityka Cookies.
14.27-